Tarieven
Voedingsadvies:
Intake + voedingsadvies (1 uur + uitwerktijd) € 108,00 – € 122,22*
Vervolgconsult (20 minuten + uitwerktijd) € 36,00 – € 40,74*
Acupunctuur:
Intake acupunctuur (45 minuten) (inclusief opstellen behandelplan) € 65,00 
Vervolgconsult (1 uur) € 85,00
Combi voedingsadvies en acupunctuur:
Een consult bestaande uit een combinatie van voedingsadvies en acupunctuur duurt 1 uur en wordt berekend naar rato van de bestede tijd aan de 2 verschillende behandelingsvormen. U betaalt altijd alleen de duur van het consult en niet dubbelop.
Tarief acupunctuur (half uur): € 45,00
Tarief voedingsadvies (half uur): zie hierboven
 
Chinese kruiden:
Kruidenvoorschrift icm intake of acupunctuurbehandeling Gratis**
Los kruidenconsult (45 minuten) € 65,00**

* Het tarief voor voedingsadvies is vastgesteld door de zorgverzekeraars. Deze zorgverzekeraars hanteren verschillende tarieven variërend van € 69,00 tot € 74,00 per uur.

** Het kruidenvoorschrift is exclusief de kosten van de kruidenformule zelf. De kosten variëren per receptuur maar een algemene richtprijs voor de kruiden is ongeveer € 72,00 per maand.

Vergoeding via de zorgverzekering
Als gediplomeerd diëtist en acupuncturist voldoe ik aan alle kwaliteitseisen waardoor mijn consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels) worden vergoed. Als diëtist ben ik BIG-geregistreerd en sta ik in het Kwaliteitsregister Paramedici. Als acupuncturist ben ik aangesloten bij beroepsvereniging Zhong.

Voedingsadvies
Ik heb contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars waardoor u voor voedingsadvies 3 uur vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering.
Ondanks dat ik de cursus ‘Directe Toegankelijkheid Diëtist’ heb gevolgd is voor sommige verzekeraars een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Ketenzorg
Het kan zijn dat u bent doorverwezen naar een diëtist in het kader van de ketenzorg (DBC). De ketenzorg is een regeling van de zorgverzekeraars
voor mensen met diabetes, CVRM en COPD. U krijgt dan een vergoeding voor dieetadvies die buiten uw eigen risico valt.

Acupunctuur
Acupunctuur wordt door de meeste verzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor acupunctuur heeft u geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Verhinderd
Indien u de afspraak niet eerder dan 48 uur van tevoren afzegt, ben ik genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen.

Joni Roelse, diëtist-acupuncturist in Zevenaar l tel: 0617443630 l e-mail: info@joniroelse.nl
Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici – Lid van Beroepsvereniging Zhong