Acupunctuur
Chinese geneeskunde
De Chinese geneeskunde wordt al duizenden jaren effectief toegepast om klachten te verhelpen en is door de World Health Organisation (WHO) officieel erkend als geneeswijze. Chinese kruiden en acupunctuur nemen de belangrijkste plaats in binnen de Chinese geneeskunde. Uitgangspunt is dat gekeken wordt naar de mens als geheel; er worden verbanden gelegd tussen de verschillende klachten en symptomen. De oorzaak van klachten wordt altijd eerst onderzocht waardoor het probleem bij de bron kan worden aangepakt. Door deze grondige aanpak is het aantal klachten dat effectief met acupunctuur en Chinese kruiden behandeld kan worden groot. In tegenstelling tot reguliere medicatie leidt de behandeling door middel van acupunctuur en kruiden zelden tot bijwerkingen.
Acupunctuur
Bij acupunctuur wordt gebruik gemaakt van de energiebanen (meridianen) die door het lichaam lopen. Deze meridianen verbinden de dieper gelegen organen met de aan de oppervlakte gelegen weefsels. Op de meridianen liggen de acupunctuurpunten. Door naalden te zetten in deze punten wordt de energie in het lichaam in beweging gezet. De naalden kunnen we zien als richtingaanwijzers die de energie in het lichaam de juiste richting opsturen waardoor stagnaties worden opgeheven en de balans in het lichaam wordt hersteld. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van hele dunne naaldjes die snel door de huid gaan waardoor de behandeling niet als pijnlijk wordt ervaren.

Accupunctuur

Joni Roelse, diëtist-acupuncturist in Zevenaar l tel: 0617443630 l e-mail: info@joniroelse.nl
Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici – Lid van Beroepsvereniging Zhong