Werkwijze
Eerste consult
In sommige gevallen heeft uw huisarts u doorverwezen, maar ook zonder tussenkomst van uw huisarts kunt u bij mij terecht. Tijdens het intakegesprek bespreken we uw klachten en wensen. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie zal ik u tijdens het gesprek een aantal vragen stellen over uw aandoening(en), maar ook over uw leefstijl en algehele gezondheid.
Indien u komt voor voedingsadvies, bespreken we uw huidige voedingspatroon. Vervolgens kijken we welke veranderingen in het voedingspatroon haalbaar zijn en voor u het meeste resultaat zullen opleveren.

Indien acupunctuur en/of Chinese kruiden (mogelijk) deel uitmaken van de behandeling, zal ik u aanvullende vragen stellen om de onderliggende oorzaak van uw klacht(en) te achterhalen. Daarnaast zal ik, zoals gebruikelijk is in de Chinese geneeskunde, uw pols voelen en uw tong bekijken omdat deze veel informatie geven over de onderliggende disbalans. Uiteraard krijgt u uitleg over de bevindingen en bespreken we het behandelplan dat voor u het meest geschikt is.

Vervolgconsult
Tijdens het vervolgconsult bespreken we hoe het met u gaat en welke veranderingen u ervaart. Afhankelijk van het gekozen behandelplan wordt de voeding besproken en/of wordt acupunctuur toegepast.

Duur behandeling
De behandelingsfrequentie en het aantal noodzakelijke behandelingen zijn afhankelijk van de klacht en uw persoonlijke situatie. Acute klachten zijn meestal sneller te behandelen dan chronische aandoeningen.
Indien acupunctuur onderdeel is van de behandeling, vinden de consulten over het algemeen in het begin 1 keer per week plaats. Na verloop van tijd wordt dit minder. Tussen de vervolgconsulten voedingsadvies zit doorgaans wat langere tijd. Er vindt regelmatig evaluatie plaats over de voortgang van de behandeling.

Joni Roelse, diëtist-acupuncturist in Zevenaar l tel: 0617443630 l e-mail: info@joniroelse.nl
Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici – Lid van Beroepsvereniging Zhong